Digital Marketing

DİJİTAL PAZARLAMA

Teknolojik gelişmeler ve yaygınlaşan internet kullanımı, işletmelerin hedef müşterilerine dijital medya gibi yeni ve yenilikçi yollar ile ulaşmasına neden olmaktadır. Tüketicilerin dijital pazarlama faaliyetlerini kullanımının artmasıyla beraber, dijital pazarlama işletmeler için stratejik önem taşıyan bir araç haline gelmiştir. İşletmeler dijital pazarlama sayesinde müşterilerine herhangi bir yerde, zamanda ve durumda ulaşabilmektedirler.

DİJİTALLEŞME

Dijitalleşme; günlük yaşamda, sosyal hayatta ve çalışma hayatında insan ilişkilerini, tüketici davranışlarını, işletmelerin pazarlama kanallarını düzenleyen ve değiştiren önemli bir güç haline gelmiştir.

DİJİTAL TÜKETİCİ

Artık karşımızda “dijital bir tüketici” vardır. Bu tüketiciyi anlamak, onun kara kutusunu okuyabilmek hem işletmeler açısından hem de pazarlama akademisyenleri açısından oldukça zor bir hal almıştır.

SOSYAL AĞLAR

Bu yeni nesil tüketici, işletmelerin ürünleri ve markalarıyla ilgili onlara vermek istediği bilgilerden çok daha fazlasını dijital pazarlamanın en önemli unsuru olan sosyal ağlar sayesinde edinmektedir.

DOĞRU STRATEJİ

Bu yüzden dijital pazarlamayı doğru bir biçimde anlamak, doğru stratejiler uygulamak işletmeler için son derece kritik bir önem taşımaktadır. Bu nedenle doğru stratejiler üzerine odaklanılmalıdır.

BİRAZ İSTATİSTİK?

We Are Social ve Hootsuite tarafından hazırlanan 2017 global dijital raporuna göre; dünyada 3.77 milyarı bulan internet kullanıcısı ve 2.80 milyarı bulan sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır.

BU NE DEMEK?

Dünya nüfusunun yarısı internet kullanmakta; %37’lik bir kısmı ise sosyal ağlarda yer almaktadır. Ülkemizdeki rakamlara bakıldığında ise nüfusumuzun %60’lık kısmı hem internet hem de sosyal ağ kullanıcısıdır.

Sonuç Olarak

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ PAZARLAMASI

Bu rakamlar; dijital pazarlama genelinde sosyal medya pazarlaması özelinde konunun önemini vurgular niteliktedir. Günümüz işletmeleri ve tüketicileri için dijital güçlü bir çift taraflı iletişim kanalı ve yadsınamaz nitelikte önemli bir pazar aktörüdür.

SOCIAL MEDIA

TERAPİ - Profesyonel, Dürüst Hizmet.

Sosyal Medya Hesaplarınızı Birlikte Yönetelim.

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ NEDİR?

Sosyal Medya Yönetimi

DİJİTAL PAZARLAMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Dijital Pazarlamanın Temel Unsurları

Dijital pazarlamaya dair pek çok ifade bulunmakla beraber, bunların başlıcaları; interaktif pazarlama, çevrimiçi pazarlama, internet pazarlaması veya e-pazarlamadır.

Dijital pazarlama; temelde dört adımdan oluşmaktadır.
Bu adımlar sırasıyla; Elde Et, Kazan, Ölç ve Optimize et, Sahip Çık ve Büyüttür.
Bu dört yöntem birbirinin devamı niteliğinde olup, dijital pazarlama aracılığıyla müşterisine ulaşmaya çalışan işletmeler için stratejik önem taşımaktadır.

Elde Et Yöntemiyle; müşteriyi web sitesine veya satışın gerçekleştiği sayfaya çekebilmek için kullanılan aktiviteler ele alınır. Elde et’in belli başlı yöntemleri ise Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), Sosyal Medya Pazarlaması, E-posta Pazarlaması, Gelir Ortaklığı, Viral Pazarlama ve Mobil Pazarlamadır.

 • Arama motoru Optimizasyonu (SEO: Search Engine Optimization); arama motoru sonuç sayfasında web sitesinin üst sıralarda yer bulabilmesi için sürdürülen çalışmaların bütünüdür. Arama motoruna bir kelime yazıldığında, kapsamlı bir algoritma devreye girer ve bağlantılı bütün web sayları ile çalışmaya başlar. Bu algoritma sayesinde yazılan kelime grubu ile en çok ilişkili olan web siteleri ilk sayfanın en üst taraflarında yer alır.
 • Sosyal Medya Pazarlaması; bir ürün veya hizmetin tanıtılmasına, farkındalık ve marka bilinirliğini arttırmasına, firmaya veya ürüne/hizmete aksiyon alınmasını sağlayan, sosyal ağlar, bloglar, sosyal işaretleme ve içerik paylaşımı gibi sosyal web araçları sayesinde yapılan doğrudan veya doğrudan olmayan pazarlama faaliyetleridir.
 • E-Posta Pazarlaması; firmaların dijital ortamdan yararlanarak ürün tanıtımı, iletişim, satış ve pazarlama faaliyetlerinde e-posta yöntemlerini kullanmalarıdır. Pazarlama faaliyetlerinin daha hızlı, verimli, kapsamlı ve etkin şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
 • Gelir Ortaklığı; firmanın ürün ve hizmetlerini anlaşma sağladığı bir elektronik ticaret sitesi üzerinden gelen ziyaretçilere satması sonucu ile oluşan komisyon kökenli satış pazarlama yöntemidir.
 • Viral Pazarlama Bir Başka İfadeyle Ağızdan Ağıza Pazarlama; faaliyetlerinin gelişen teknoloji ile birlikte dijital ortamda gerçekleştirilmiş halidir. Viral pazarlama, ürün ve hizmet tanıtımı, marka imajının güçlendirilmesi ve satışlarının arttırılması için tüketici iletişim ağlarını kullanılmasıdır.
 • Mobil pazarlama; işletmelerin ürün ve hizmetlerini mobil iletişim kanalları sayesinde pazarlamasıdır. Hedef kitlelerine doğrudan, etkileşimli veya hedeflenen iletişim yoluyla ulaşılabilen zaman ve mekân dolaylı faaliyetlerdir.

Kazan Yöntemiyle; elde etme tekniğinden sonra web sitesine çekilen müşteriyi kazanma aşamasında önem taşır. Bunun için başka aktivitelere de ihtiyaç duyulur. Arama motorlarından ya da farklı dijital kanallardan web sitesine gelen ziyaretçiler potansiyel müşterilerdir ve bu potansiyel müşterileri kazanarak gerçek müşteriye dönüştürmek gerekir. Bu aktiviteler; kullanılabilirlik ve erişe bilirlik çalışmaları, müşteri kararına destek olan mekanizmaların güçlendirilmesi, içerik yönetimi, sitenin işe yararlılığını arttırma, satış metinlerinde ikna edici mesajlar verme, müşteriye göre kişiselleştirme, müşteri bölümlerini ayırma ve belirlenen bu bölümlere efektif bir biçimde odaklanma çalışmalarıdır.

Ölç ve Optimize Et Yöntemine; dijital pazarlama aktivitelerindeki en önemli aşama denilebilir. Firmanın başarısını ölçmesine, neleri doğru ve yanlış yaptığını anlayabilmesine yardımcı olan ayrıca rakipleri ile kendisini kıyaslamasına sağlayan testler ve analiz yöntemleri uygulanır. Web analist yazılımları yardımıyla elde et ve kazan aşamalarında yapılan aktiviteler değerlendirilir, ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda optimize edilecek kısımlar belirlenir. Web sitesinin başarı kriterleri ile rakiplerin başarı kriterleri karşılaştırılır. Müşterilerin beklentileri ve fikirlerini anlama adına a/b testleri ve çok değişkenli testler uygulanır.

Sahip Çık-Büyüt Aşamasında; yapılması gereken aktiviteler mevcut müşterileri memnun etmek ve onlar için en iyi hizmeti sunabilmektir. Kullanılabilecek teknikler ise; e-posta pazarlaması, fiyatlandırma strateji uygulamaları, kişiselleştirme, sadakat programları, referans programları, topluluk oluşturmadır.

Sosyal Medya Yönetimi Unsuru - 1

Dijital Değişim

Dijital değişim; dijital, sosyal, mobil ve yeni teknolojileri kullanarak müşteriye değer katan, iş süreçlerini gelişmesini sağlayan ve firmaların yetkinliklerinin artmasına olanak tanıyan yeni iş yapılış ve düşünüş şekillerine geçme sürecidir.

Sosyal Medya Yönetimi Unsuru - 2

Teknoloji Hızı

Hızla gelişen teknoloji sayesinde günümüzün dijital dünyası, bilgiye, ürün ve hizmetlere eskisine oranla pek çok kanal sayesinde çok daha hızlı seviyede erişim sağlamaya imkan sunuyor.

Sosyal Medya Yönetimi Unsuru - 3

Marka İmajı

Firmalarda geleneksel marka olmanın dışından bulunduğumuz dönemde dijital marka imajı yaratmak ve marka değerini arttırma gayretleri büyük önem taşımaktadır. Dijital ortamın sağladığı imkanlardan yararlanan şirketler, bu kanallar sayesinde büyük kitlelere ulaşarak ürün ve hizmetlerini tanıtmakta, satış ve siparişlerini gerçekleştirmede, satış sonrası müşteri ilişkilerini yönetmekte ve müşterilerin fikirlerini rahatlıkla iletebileceği imkanlar sunmaktadır.

Sosyal Medya Yönetimi Unsuru - 4

Değişen Standartlar

Gelişen teknoloji insanların yaşam standartlarını değiştirdiği gibi satın alma ve tüketim alışkanlıklarını da değiştirmiştir. İşletmeler için farklılaşmak ve fark edilmek giderek zorlaşmaya başlamıştır. Bu değişimin farkına varan şirketler dijital mecralar ile hedef kitlelerine daha hızlı ulaşmaya ve reklam harcamalarının büyük bir kısmını bu alana aktarmaya yönelmişlerdir. Bazı durumlarda geniş kitlelere seslenmek yerine doğru bir hedef kitleyi belirleyip iletişime geçmek daha etkili olabilir.

Profesyonel Sosyal Medya Yönetimi

Detayı çok seven Terapi Web Tasarım Ekibi olarak Sosyal medya hesaplarınızın yönetiminde size yardımcı olabiliriz.

DİJİTAL PAZARLAMA

Sosyal Medya Yönetimi Genel Bilgiler

Günümüzde tüketiciler bir ürün veya hizmeti satın alma kararı öncesinde online olarak daha fazla araştırma yapmaktadırlar.
Sosyal medya pazarlaması, tüketicilerin ilgilendikleri markaya, ürün veya hizmete erişmelerine olanak sağlayan çekme stratejisidir.

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medya Pazarlaması

 • Günümüzde sosyal medya işletmeleri doğrudan doğruya müşterileri ile buluşturan ve pazarlama imkânları sunan bir platformdur. Sosyal medya, geleneksel pazarlama araçlarına göre çok daha düşük maliyetli ve işletmelerin daha büyük kitlelere zaman kısıtlaması olmadan doğrudan iletişime geçmesine yönelik fırsatlar sunmaktadır.
 • Sosyal ağlar işletmelerin pazarlama mesajlarını iletilmelerinde ve yaymalarında, ürün sunumlarını gerçekleştirmelerinde ve marka imajlarını yönetmede eşsiz bir destekleyici unsur olarak yer bulmaktadır. Sosyal ağlar ‘ağ kurma’ içindir. Sosyal ağlar insanların birbirleriyle iletişime geçmesini ve daha iyi tanımalarına fırsat sunan eski moda ağ kurma tarzıdır.
 • Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte sosyal medya markaların oluşumunda ve gelişiminde büyük bir öneme sahip olmuştur. İşletmeler ürün/hizmet, markalarını pazarlamak ve hedef kitlelere ulaştırmak için sosyal medya üzerinden yeni stratejiler geliştirmeye başlamışlardır.

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medya Pazarlaması Süreci Adımları

 • Günümüzde tüketiciler bir ürün veya hizmeti satın alma kararı öncesinde online olarak daha fazla araştırma yapmaktadırlar. Sosyal medya pazarlaması, tüketicilerin ilgilendikleri markaya, ürün veya hizmete erişmelerine olanak sağlayan çekme stratejisidir. Online izleyici grubu, gerçek odak grup olarak kullanılır. Karşılıklı konuşmalar, bloglar, görüş siteleri ve sosyal ağlar gibi geniş bir yelpazeden oluşur. İşletmeler sosyal medyayı doğru ve sürdürülebilir bir biçimde yürütmek için sosyal medya pazarlaması süreçlerine odaklanmaktadır.
 • Sosyal medya pazarlama sürecini işletmeler dört temel adımda sürdürürler. Bunlar; dinleme, bağlanma, ölçme ve optimize etmedir.
 • Dinleme; müşterilerin ürün veya hizmetten tatmin olma durumunu, markaya karşı olan sadakatini, ürün geliştirmede ve yeni ürün fikirlerini, rakiplerin faaliyetlerini ve pazar fırsatlarının durumunu ortaya çıkartır. Dinlemede, müşterilerin konuşmalarının kalitatif bakış açısı ile incelenmesinin artılarından biri de tüm ilgili online konuşmaların kendi bağlamlarında neden ve sonuç ilişkisi kurularak incelenmesidir.
 • Marka Bağlılığı; tüketicinin belirli bir markaya karşı pozitif tutum geliştirmesi, bağlı olduğu markayı sıklıkla satın alması, satın almaya devam etmesi ve uzun süreler boyunca o markayı kullanması anlamına gelmektedir. İşletmelerin sosyal ağlarda markaları için oluşturdukları sayfalarda müşteri bağlılığını arttırmaya yönelik faaliyet ve aktivitelerde oldukça dikkatli olması gerekir. Sosyal medyadaki etkinlikler tüketiciler için bağlılık yaratmada etkili olur. İşletmeler tüketicilerin zihnine girerek karar verme sırasında hatırlanmayı ve duygusal bağlar kurmayı hedeflemektedirler.
 • Sosyal Medya Ölçümü; firmaların belirledikleri hedefleri doğrultusunda ortaya koydukları sosyal medya faaliyetlerinin takip edilmesi ve bu faaliyet performanslarının ölçülmesi olarak tanımlanır. Sosyal medya platformlarının farklı alanlarında veri toplayıp ölçüm yapmak, firmalara hem müşterilerinin karar süreçleriyle ilgili hem de sosyal medyada neler olup bittiği ile alakalı daha fazla bilgi sahibi olma şansı verir.
 • Sosyal Medya Pazarlamasında Optimize Etme Aşamasında; işletmeler müşterilerle uzun dönemli aktif ilişkiler kurma yollarına gitmelidir. Tüketicinin neyi nasıl istediği, sunulan çözümün ne kadar efektif olduğunu bilmek işletmelere önemli geri beslemeler sunar.

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medya Pazarlamasının İşletmelere Sağladığı Avantajlar

 • Pazarlamada tutundurma faaliyetleri içerisinde en önemli konu mevcut ve potansiyel müşteriler ile zaman ve mekân kısıtlaması olmadan iletişime geçebilmek ve marka bilinirliğini arttırmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda işletmelerin hedeflerine ulaşabilmesinde kullanabilecekleri araçlardan birisi de sosyal medya platformlarıdır.
 • Televizyon, radyo, dergi ve gazete gibi geleneksel medya araçlarının yanında işletmeler, günümüzde sosyal medya platformlarının tüketicilerle etkileşim olanağı sunan sosyal medya araçlarıyla etkili pazarlama iletişimi kurmalarını sağlamıştır. Kişiler ve kurumlar arasında doğrudan iletişim kurma gibi, sosyal içerikli iletişim ve ilişki kurma fırsatları da sağlamıştır. Sosyal medya araçları satış tutundurma faaliyetleri için de işletmelere fırsatlar sunmaktadır. İşletmeler satış tutundurma faaliyetleri için hedef kitle seçebilmekte ve özel kampanyalar sosyal medya sayesinde hedef kitleye ulaşabilmektedir.
 • Sosyal medya araçları işletmelerin tüketicilerle olan ilişkilerini kuvvetlendirilmesinde ve samimiyet derecesinin arttırılması konusunda imkanlar sunar. Bunun sayesinde işletmeler mevcut ve potansiyel müşterilerini etkileyebilmekte ve marka bağlılıklarını artırabilmektedirler.
 • Sosyal medya platformlarını kullanan firmalar, kişilerle interaktif iletişim kurarak onları markaları hakkında olumlu düşüncelere yöneltebiliyorlar.
 • Firmaların sosyal medyayı kullanmaları bir zorunluluktan ziyade marka imajlarını kuvvetlendirmede ve prestij sağlamaları açısından da değer taşımaktadır. İşletmelerin çevrimiçi topluluk içerisinde reklam yaparak gelir elde edebileceği gibi sanal toplulukların da stratejik karar vermede etkin bir kaynak olduğu bilinmektedir.

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medya Pazarlama Araçları

 • İşletmeler sosyal medya pazarlama faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürmek için kimi araçlar kullanırlar. Bunlar; sosyal medya takip, sosyal imleme ve etiketleme, sosyal ölçümleme ve raporlama, sosyal müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) ve blog pazarlamasıdır.
 • Sosyal Medya Takibi; Günümüzde sürekli gelişmeye ve daha da yaygın kullanılmaya devam eden sosyal medya, hem kişiler hem de markalar için oldukça önem kazanmıştır. Sosyal medya firmalara tüketicilerle doğrudan iletişime geçmeyi sağlamakla birlikte geleneksel iletişim araçlarına oranla çok daha düşük maliyetlerle bunu gerçekleştirmelerine imkan sunmaktadır. İşletmeler daha fazla müşteri çekebilmek ve mevcut müşteri ilişkilerini arttırabilmek için Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında işletme adına hesaplar açarak marka farkındalığı yaratmakta, müşterileriyle bağlantılarını güçlendirmekte, yeni iş ortaklıkları kurabilmekte, ürün ve hizmet hakkında bilgilendirme yaptıkları gibi sosyal medya sitelerinde yaptıkları paylaşımlar tüketicilerin satın alma davranışları da etkilemektedir.
 • Sosyal İmleme ve Etiketleme; Sosyal imlemenin en büyük faydası; sitelerde bulunan ürün ve hizmet ile benzer içeriğe sahip sayfaların linklerini kullanıcıların paylaşımına ve beğenisine sunmaktır. Bu sitelerde kullanıcıların beğendikleri ve diğer kullanıcılarla paylaşmak istedikleri linkler bulunmaktadır. Sosyal etiketlemede ise fotoğraflar veya durum güncellemeleri gibi paylaşımlarda bir kişiye, sayfaya veya yere bağlantı verilmesidir.
 • Sosyal Ölçümleme ve Raporlama; Markalar için sosyal ağlarda hesap açmak ve oradan müşterileriyle iletişime geçmek yeterli değildir. Sosyal ölçümleme ve raporlamada yapmaları gerekmektedir. Marka hakkında sosyal ağlarda neler konuşuluyor haberdar olmak ve gerekiyorsa aksiyon almak da sosyal medya kullanımının işletmeler için vazgeçilmez aşamasıdır.
 • Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY); Sosyal MİY, satış ve pazarlamayı desteklemek amacıyla çeşitli paydaşlar arasındaki katılımı teşvik etmektedir. Bir teknoloji platformu ile iş kuralları, iş akışı ve benzeri unsurlar tarafından desteklenen bir felsefe ve iş stratejisidir. Müşteri ile etkileşimde bulunmayı ve daha iyi müşteri deneyimi sağlamaya yardımcı olur.
 • Blog Pazarlaması; Firmalar kendilerine ait blog sayfaları açarak tüketicileri ile etkili bir diyolag kurmak istemektedirler. Bloglar sayesinde işletmeler iç ve dış müşterileri nezdinde görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmaktadır. Büyük veya küçük firmalar müşterilerine doğrudan ulaşabiliyor ve iki yönlü pazarlama iletişimine girebiliyorlar. Bloglar firmaların kararlarında dikkate alabilecekleri bilgiler edinmelerinde de yardımcı olmaktadır.

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medyanın Satın Alma Sürecine Etkisi

 • Sosyal medya araçları sayesinde tüketicilerle firmalar arasındaki iletişim güçlenmiştir. Tüketiciler ürün veya hizmet hakkındaki olumlu veya olumsuz düşüncelerini sosyal ağlar sayesinde rahatlıkla dile getirebiliyor ve işletmelere seslerini duydurabiliyorlar. Sosyal medya sayesinde diğer tüketicileri de bilgilendirebiliyorlar.
 • Tüketiciler sosyal medya platformlarında bilgi toparlayabilmekte, ürünün veya hizmetin kalitesi ve fiyatı hakkında araştırmalar yapabilmektedirler. Alternatiflerin değerlendirilmesi sonucunda tüketici satın alma davranışı sergilemektedir.
 • Sosyal medyada tüketim davranışlarına etki eden üç temel davranış vardır. İlki; pozitif veya negatif ağızdan ağıza iletişim ve fikir liderlerinin etkisi gibi tüketime etki eden davranışlardır. İkincisi; kullanıcıların ürünler hakkında bilgi arayışları ve arkadaş çevresinin düşüncelerini araştırması gibi tüketim hakkında çevresinden etkilenen davranışlarıdır. Üçüncüsü ise; kullanıcıların satın alma sürecinin sonunda işletmeyi sosyal medyada araştırması ve geçmiş şikayet, memnuniyet ve memnuniyetsizlik durumlarına göre değerlendirme yaparak satın alma davranışı sergilemesidir.

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medyada Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)

 • Sosyal MİY, sosyal medya aracılığıyla müşteri ilişkileri yönetimi, işletmelerin müşterileriyle sürdürülebilir ilişkiler kurmak için; iletişim stratejilerini bütünleştirip sosyal medya etkileşim gücüyle yeni bir sınır çizmesidir.
 • İşletmelerin müşterilerine daha hızlı ve kolay ulaşması konusunda sosyal MİY’nin geleneksel MİY’ne göre işletmelere sağladığı kolaylıklar bulunmaktadır. Geleneksel yöntemlerdeki tek taraflı iletişimin aksine işletmelerin ulaşılabilir, müşterileriyle karşılıklı iletişim kurması, onları dinleme ve isteklerine hızlı bir şekilde cevap verebilmeleri gerekmektedir. Geleneksel MİY, süreç uygulamasına odaklanırken; sosyal MİY, müşteri ve iş arasındaki görüşmeler oluşturmaktadır.
 • Sosyal MİY, işletmelerin müşterileriyle ilişki kurma yöntemlerinde değişikliğe gitmelerini sağlamaktadır.
 • Sosyal MİY sayesinde, müşteri temelli analitik yazılım desteği alarak, gelecek müşteri davranışlarının geçmiş davranışlarından hareketle tahmin edilmesi, ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
 • E-MİY’nin müşterilere sunduğu imkanlar, ürün ve hizmetlere kısa zaman içerisinde daha ucuza ve elektronik platformlardaki hizmetler sayesinde kolay şekilde ulaşabilmeleridir. Ayrıca müşterilerin istek, beklenti ve ihtiyaçlarının doğru bir şekilde işletmeler tarafından analiz edilmesi ve müşterilere özel hizmet ve ürünlerin sunulmasıdır.

SONUÇ

Sosyal Medya Yönetimi Nedir

 • Bu çalışmada işletmeler için oldukça önem taşıyan ve onlara yeni müşterilere ulaşma ve mevcut müşteriler ile uzun soluklu iyi ilişkiler sürdürebilmede destek olan dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlamasına kapsamlı bir biçimde değinilmiş ve konuyla ilgili öne çıkan araştırmalar çalışmanın amacı doğrultusunda ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı geçmiş literatür derleyerek yeni nesil iletişim aracı olan genelde dijital pazarlamayı, özelde ise sosyal medya pazarlamasını bütüncül bir bakış açısıyla ele almaktır. Bu bağlamda; dijital pazarlama araçları, dijital pazarlamanın avantajları, sosyal medya pazarlamasının özellikleri, sosyal medya platformlarında müşteri ilişkileri ve sosyal medyanın satın alma sürecine etkisi incelenmiş olup çalışma da akademik ve yönetimsel çıkarımlarda bulunulmuştur.
 • Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması, cep telefonlarının insan hayatında vazgeçilmez bir konuma gelmesi, hızla değişime uğrayan teknoloji ve müşteri beklentileri pazarlama çevresini farklılaştırmıştır. İşletmeler müşterileriyle geleneksel iletişim yöntemlerinden farklı bir biçimde iletişime geçmekte, dijital kanalları aktif bir biçimde kullanmaktadırlar. Dijital pazarlama faaliyetlerinin çok kapsamlı ve detaylı olmasından dolayı işletmeler, dijital pazarlama yöntemlerini kullanırken geleneksel pazarlama faaliyetlerine en iyi şekilde entegre etmelilerdir. Dijital pazarlama faaliyetlerinde süreklilik ve takip çok önemlidir. Dijital ortamda işletmeler sürekli bilgilerini güncellemeli ve müşterilerinin talep ve isteklerini dikkate almalıdır. Bu talep ve istekler dikkate alınırken, işletmeler aynı zamanda müşterileri ile katma değeri yüksek ilişkiler kurabilmekte ve kendi işletmelerini müşterilerine daha iyi bir biçimde anlatabilmektedir.
 • Dijital pazarlama ve sosyal medya kullanımının işletmenin tedarikçileri ve perakendecileri açısından da pek çok çıkarımı bulunmaktadır. Tedarikçiler açısından, özellikle sosyal medya olgusunun müşteri ilişkileri geliştirmede ki önemini anlayan tedarikçiler kendi markalarına tedarik zinciri içinde destek almakla beraber, müşteriler ile markalarının olumlu iletişimini sağlayıp kendilerini ek bir değer sağlayabilmektedir. Perakendeciler açısından etkili bir biçimde kullanılabilen dijital pazarlama ve sosyal medya olgusu müşteri bağlılığı yaratmakta onlara destek vermektedir.
 • Dijital pazarlama faaliyetlerinin işletmelere sağlayacağı faydalardan en dikkat çekicileri, geniş kitlelere ulaşabilirler, ürün veya hizmetlerinin tanıtımını ve satışını yapabilirler, müşteri analizlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler ve en önemlisi bunları düşük maliyetlerle yapabilecek olmalarıdır. Tüketicilere sağlayacağı faydalarda ise, işletmelerle istedikleri anda irtibat kurabilirler, istek ve şikayetlerini iletebilirler ve ürün veya hizmet geliştirme süreçlerine dahil olarak istekleri doğrultusunda onları yönlendirebilirler.
 • Dünya da ve ülkemizde işletmeler sosyal medya uygulamalarını genellikle işletmelerini tanıtmak, sundukları ürün ya da markaları hakkında farkındalık yaratmak, satışlarını sosyal mecralar sayesinde arttırmak, işletmelerinin reputasyonunu arttırmak, müşterileri ile bilgi alışverişi yapmak ve onların görüş öneri ya da şikayetleri ile ilgili aksiyon almak, müşterilerini ürün geliştirme süreçlerine dahil etmek, işletmeler arası bilgi paylaşımında ve fikir alışverişinde bulunmak ve yeni işgücü sağlamak ve potansiyel işgücünü etkilemek için kullanmaktadır.
 • Her geçen gün önemi biraz daha artan dijital pazarlama faaliyetleri ilerleyen zamanlarda hem işletmeler için hem de tüketiciler için esas kıstas noktası olacaktır. Tüketiciler işletmelerin dijital ortamdaki aktifliğini referans alarak tercih yapacaklardır. İşletmeler ise düşük maliyet ve diğer avantajları değerlendireceklerdir. Günümüz işletmelerinin hayatta kalabilmeleri için rekabetçi stratejiler geliştirip bunlara çabuk adapte olmaları gerekmektedir. Dijital pazarlama stratejileri geliştiren işletmeler rekabet avantajları yakalarken, iyi bir şekilde de bunu uygulayabilirlerse hedeflerine ulaşmaları hızlı olacaktır.